Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ntmlinh trong 03:00:42 PM Ngày 13 Tháng Mười, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25227Tiêu đề: Bài giao thoa sóng cơ 12 nhờ giải đáp
Gửi bởi: ntmlinh trong 03:00:42 PM Ngày 13 Tháng Mười, 2017
  Hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M, A,B, N theo thứ tự thẳng hàng
MB – MA=NA –NB. Nếu biên độ dao động tổng hợp tại M có giá trị là 6mm, thì biên độ dao động tổng hợp tại N có giá trị:
A. Chưa đủ dữ kiện       B. 3mm                          C. 6mm                                         D.  cm 


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa sóng cơ 12 nhờ giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:12:40 AM Ngày 14 Tháng Mười, 2017
Xem file hướng dẫn