Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thangdq trong 09:00:05 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25198Tiêu đề: Bài sóng dừng khó cần giải thích ạ
Gửi bởi: thangdq trong 09:00:05 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2017
Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với chu kì sóng là T thỏa mãn 0,5 (s ) < T < 0, 6 (s) . Biên độ dao động của phân tử vật chất tại bụng sóng là 8cm. Tại thời điểm t1và thời điểm t 2 = t1 + 3(s) hình ảnh của sợi dây đều có dạng như hình vẽ. Tốc độ lớn nhất của phân tử vật chất tại bụng sóng có giá trị gần đúng bằng

A. 85cm/s                               B. 83cm/s                        C. 89cm/s                         D. 87cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng dừng khó cần giải thích ạ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:01:14 AM Ngày 26 Tháng Chín, 2017
Bạn đánh đề nhưng không có hình vẽ làm sao giúp được !


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng dừng khó cần giải thích ạ
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:45:15 AM Ngày 28 Tháng Chín, 2017
Đề nên sửa lại là "ở thời điểm t2 = t1 + 3s hình dạng dây giống như ở thời điểm t1". Khi đó có 2 trường hợp:

1. nT = 3s => vô nghiệm
2. nT/2 = 3s (dây thẳng) => T = 6/11s => v = (12Pi x 80)/11 = 91,2 cm/s