Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: msn trong 10:52:55 AM Ngày 18 Tháng Chín, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25177Tiêu đề: thắc mắc bài dao động điều hòa
Gửi bởi: msn trong 10:52:55 AM Ngày 18 Tháng Chín, 2017
ĐỀ BÀI: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số với li độ x1  x2 thỏa mãn 2x1 mũ2 + 3x2 mũ2 = 39  . Tại thời điểm t chất điểm 1 có li độ 1cm và vận tốc 30cm/s, chất điểm 2 có vận tốc 5 cm4 cm/s và li độ bao nhiêu?
 GIẢI : Đạo hàm 2 vế ta có : 4x1v1 + 6x2v2 = 0 suy ra x2 = -4cm
NHƯNG EM THẮC MẮC : Từ pt của bài ra 2x1 mũ2 + 3x2 mũ2 = 39  khi đã biết x1 thì thay vào ta tính được x2 = 3,51

NHỜ MỌI NGƯỜI CHỈ GIÚP


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc bài dao động điều hòa
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:36:21 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2017
Em up lại đề một cách chính xác xem sao !


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc bài dao động điều hòa
Gửi bởi: msn trong 02:49:47 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2017
EM ĐĂNG LẠI ĐỀ Ạ
Hai chất điểm dao động điều hòa . Li độ của chúng thỏa mãn phương trình  [tex]2x_{1}^{2}+3x_{2}^{2} =39[/tex] . Tại thời điểm t chất điểm 1 có li độ 1cm và vận tốc 30 cm/s, chất điểm 2 có vận tốc 5cm/s và li độ bằng bao nhiểu?


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc bài dao động điều hòa
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:17:51 AM Ngày 22 Tháng Chín, 2017
Phương pháp của em làm đúng rồi !

Đề nên chỉnh lại như sau:

Hai chất điểm dao động điều hòa . Li độ của chúng thỏa mãn phương trình  2x_{1}^{2}+3x_{2}^{2} =39 . Tại thời điểm t chất điểm 1 có li độ 1cm và vận tốc 30 cm/s, chất điểm 2 có vận tốc và li độ bằng bao nhiểu?


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc bài dao động điều hòa
Gửi bởi: msn trong 10:18:52 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2017
không biết v2 làm sao giải thầy?


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc bài dao động điều hòa
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:02:58 AM Ngày 25 Tháng Chín, 2017
Thay x1 vào phương trình đã cho ta tìm được x2. Đạo hàm hai vế theo thời gian rồi thay x1; v1 và x2 ta tìm được v2