Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: Cậu Học Trò trong 12:14:41 AM Ngày 02 Tháng Chín, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25153Tiêu đề: chứng minh năng lượng điện trường của điện tích
Gửi bởi: Cậu Học Trò trong 12:14:41 AM Ngày 02 Tháng Chín, 2017
- mong thầy cô và các bạn giúp em bài này ạ .
- Một quả cầu kim loại có bán kính R mang điện tích q , chứng minh năng lương điện trường của quả cầu nêu trên là [tex]W=\frac{q^{2}}{8\pi \varepsilon R}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: chứng minh năng lượng điện trường của điện tích
Gửi bởi: Cậu Học Trò trong 05:27:30 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2017
áp dụng định luật O-G ta có
[tex]E.4\Pi r^{2}=\frac{q}{\varepsilon } \rightarrow E=\frac{q}{4\Pi r^{2}\varepsilon }[/tex]
mật độ điên trường
[tex]w = \frac{\varepsilon E^{2}}{2}[/tex]
năng lượng điện trường
[tex]dW = \int_{R}^{\varpi }{} dV \Rightarrow W = \int_{R}^{{\varpi} } \frac{q^{2}dr}{8\Pi r^{2}\varepsilon }[/tex]
[tex]\Rightarrow W = \frac{q^{2}}{8\Pi \varepsilon R}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: chứng minh năng lượng điện trường của điện tích
Gửi bởi: Cậu Học Trò trong 05:29:23 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2017
em ghi thiếu ở chỗ năng lượng điện trường mong mọi người thông cảm
 [tex]dW =\int_{R}^{\varpi }{wdV}[/tex]