Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: lanphuonglic trong 02:27:01 PM Ngày 13 Tháng Bảy, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25098Tiêu đề: Ứng dụng hàm Block trong nghiên cứu một số tính chất của vật liệu cấu trúc p
Gửi bởi: lanphuonglic trong 02:27:01 PM Ngày 13 Tháng Bảy, 2017
Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9236 (http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9236)
Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về perovskite LaMnO3. Cấu trúc lý tưởng của vật liệu perovskite manganite LaMnO3.Trường bát điện MnO6 và ảnh hưởng của nó lên tính chất vật lý trong hệ vật liệu Perovskite manganite. Sự tách mức năng lượng trong trường bát diện. Hiệu ứng từ trở khổng lồ trong các Perovskite manganite. Hiện tượng méo mạng trong Perovskite manganite-Hiệu ứng Jahn-Teller. Tương tác trao đổi. Tìm hiểu giản đồ- trật tự điện tích của hợp chất. Lý thuyết của Block. Phương Pháp thực nghiệm: Quy trình chế tạo mẫu; Các Phép đo nghiên cứu tính chất vật liệu; Phép đo nhiễu xạ tia X (tia rơnghen); Phép đo hiển vi điện tử quét (SEM); Phép đo từ độ; Đo điện trở và từ trường bằng phương pháp bốn mũi dò; Phép đo điện trở phụ thuộc nhiệt độ; Phép đo từ trở.