Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: lanphuonglic trong 03:51:16 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25079Tiêu đề: Nghiên cứu vi cấu trúc của các ôxit bằng phương pháp simplex
Gửi bởi: lanphuonglic trong 03:51:16 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2017
Luận văn ThS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày tổng quan về hệ SiO2, các kết quả nghiên cứu, các công trình mô phỏng của vật liệu này về những đặc trưng động lực học và vi câu trúc. Trình bày nội dung phương pháp mô phỏng động lực học phân tử và thế tương tác sử dụng cho xây dựng các mô hình (...)
Bạn nào cần thì đọc thêm ở đây nhé
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37999 (http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37999)