Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC CAO CẤP => Tác giả chủ đề:: lanphuonglic trong 03:33:12 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25077Tiêu đề: Một số bài toán về dãy số
Gửi bởi: lanphuonglic trong 03:33:12 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2017
Tài liệu này hệ thống hóa kiến thức cơ bản về dãy số, số học, phương pháp sai phân sẽ được dùng để giải quyết các bài toán trong các chương sau. Trình bày một số vấn đề về tính chất số học của dãy số như tính chia hết, tính nguyên, tính chính phương…và nêu ra các phương pháp giải toán, phân tích các bài toán cụ thể. Đề cập đến một số bài toán về giới hạn dãy số như: giới hạn của tổng, dãy con và sự hội tụ của dãy số, dãy số xác định bởi phương trình cùng với phương pháp giải cụ thể cho từng dạng toán
Đây là link bài viết ho:) ho:) ho:) ho:) :D :D
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9246 (http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9246)