Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: lanphuonglic trong 02:45:51 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25059Tiêu đề: 9 bí ẩn lớn nhất của vật lý hiện đại
Gửi bởi: lanphuonglic trong 02:45:51 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2017
Title:    9 bí ẩn lớn nhất của vật lý hiện đại
Authors:    Nguyễn, Thanh Minh
Keywords:    Vật lý hiện đại
Thuyết tương đối
Issue Date:    2016
Publisher:    H. : ĐHQGHN
Citation:    Số 302 - Bản tin Đại học Quốc Gia Hà Nội
Description:    TNS05033 ; 6 tr.
URI:    http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24919 (http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24919)