Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: lanphuonglic trong 10:58:30 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25055Tiêu đề: Véc tơ phân cực của nơtron tán xạ trong tinh thế sắt từ
Gửi bởi: lanphuonglic trong 10:58:30 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2017

Trình bày tổng quan về lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể. Nghiên cứu bài toán tổng quát và thu được tiết diện tán xạ vi phân của nơtron phân cực trong tinh thể phân cực. Tính tiết diện tán xạ từ của nơtron phân cực trong tinh thể sắt từ.
Các bác đọc thêm tài liệu ở đây nhé
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38019