Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 07:56:21 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25052Tiêu đề: 1 câu giao thoa ánh sáng cần quí thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: kientri88 trong 07:56:21 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2017
Thực hiện giao thoa ás với nguồn sáng gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex]= 0,64 [tex]\mu m[/tex] và [tex]\lambda _{2}[/tex]. Trên màn hứng vân giao thoa, trong một khoảng rộng đếm được 13 vân sáng trong đó có 2 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm nằm ngoài cùng của khoảng rộng. biết số vân sáng của hai bức xạ lệch nhau là 3 vân. Tính [tex]\lambda _{2}[/tex]?
A. 0,43 [tex]\mu m[/tex]
B. 0,4 [tex]\mu m[/tex]
C. 0,72[tex]\mu m[/tex]
D. 0,54[tex]\mu m[/tex

cám ơn quí thầy cô, em không ra đáp án nào.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu giao thoa ánh sáng cần quí thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: SầuRiêng trong 10:34:27 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2017
 Tại vị trí trùng vân:[tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda_{2}}{\lambda_{1}}[/tex]
=> [tex]{k_{1}}+{k_{2}}=13[/tex] và [tex]{k_{1}}-{k_{2}}=+-3[/tex]
=> [tex]\lambda _{2}=0,4 \mu m[/tex] hoặc [tex] \lambda _{2}=1,02 \mu m[/tex] (loại)
Tiêu đề: Trả lời: 1 câu giao thoa ánh sáng cần quí thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: kientri88 trong 01:01:03 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2017
thầy ơi sao k1+ k2 = 13
vì có 2 vân trùng nằm ngoài cùng nên k1+ k2 = 11 phải không thầy ?
                                                             2k2+3 = 11
                                                              k2 = 4 và k1=7
[tex]\lambda _{2}[/tex]= [tex]\frac{k_{1}\lambda _{1}}{k_{2}}[/tex]

                                       =[tex]\frac{7.0,64}{4}[/tex]=1,12[tex]\mu m[/tex] (loại)
hoặc k1 =4 và k2 =7 [tex]\Rightarrow[/tex][tex]\lambda _{2}=\frac{4.0,64}{7}= 0,366\mu m[/tex] (loại)
 
         không biết mình sai chỗ nào, mong thầy cô và các bạn chỉ dùm
 
                                                 


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu giao thoa ánh sáng cần quí thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: SầuRiêng trong 03:58:42 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2017
thầy ơi sao k1+ k2 = 13
                                                 
Em xem hình.