Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: lanphuonglic trong 03:21:02 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25051Tiêu đề: Một số bài toán đặc trưng của phân phối mũ hai chiều
Gửi bởi: lanphuonglic trong 03:21:02 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2017
Giới thiệu khái niệm phân phối nhiều chiều, phân phối có điều kiện, phân phối biên duyên, phân phối của tổng, phân phối đuôi, phân phối của các X(ci), tính mất trí nhớ, hàm sống sót,...tương ứng với phân phối mũ.
Nghiên cứu một số dạng khác nhau của phân phối mũ hai chiều, theo các quan điểm dựa trên phân phối biên duyên, tốc độ thất bại, thời gian chờ đợi, dựa trên các đặc tính vật lý, tính mất trí nhớ, lý thuyết độ tin cậy.
Trình bày các kết qủa mới về các đặc trưng của phân phối mũ hai chiều dạng Gumbel.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9355