Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Guitar trong 02:26:20 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25046Tiêu đề: Thắc mắc về số bức xạ có thể phát ra của nguyên tử hidro
Gửi bởi: Guitar trong 02:26:20 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2017
* Theo như công thức hay dùng thì số bức xạ có thể phát ra khi xét một đám nguyên tử hidro đang ở trạng thái n là: n(n-1)/2
Ví dụ ở mức N thì n=4: số bức xạ có thể phát ra là 4(4-1)/2=6.
* nhưng nếu chỉ xét 1 nguyên tử hidro ở mức N (n=4) thì có thể phát ra bao nhiêu? câu trả lời ko phải 6 nữa, và cơ chế thế nào?

* Phần này có thắc mắc mong các thầy cô các bạn giải đáp?


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về số bức xạ có thể phát ra của nguyên tử hidro
Gửi bởi: SầuRiêng trong 10:54:41 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2017
1. Đám Hydro: dùng CT [tex]C^{2}_{n}[/tex] cho nhanh nhé.
2. Một nguyên tử H => chỉ có 1 electron => chỉ phát ra 1 photon khi về trạng thái thấp hơn
=> Số bức xạ tối đa là: n-1
VD: n=4: sẽ phát ra tối đa 3 bức xạ (4 -> 3, 3 ->2, 2->1).
(Nếu nhảy luôn từ 4 -> 1 thì chỉ có 1 bức xạ)