Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Guitar trong 04:33:14 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25041Tiêu đề: Câu đồ thị sóng cơ cần được quý thầy cô và các bạn giải đáp thắc mắc?
Gửi bởi: Guitar trong 04:33:14 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2017
Một sóng cơ học tại thời điểm t = 0 có đồ thị là đường liền nét. Sau thời gian t, nó có đồ thị là đường đứt nét. Cho biết vận tốc truyền sóng là 4 m/s, sóng truyền từ phải qua trái. Giá trị của t là   
   A. 0,25 s.     B. 1,25 s.     C. 0,75 s.     D. 2,5 s.   Tiêu đề: Trả lời: Câu đồ thị sóng cơ cần được quý thầy cô và các bạn giải đáp t
Gửi bởi: Guitar trong 04:36:54 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2017
Bài này em giải ra là 0,25s vì lấy t=s/v=1/4=0,25s.
đáp số lại cho 0,75s nên ko rõ lắm ạ, đề tải trong thuvienvatly.


Tiêu đề: Trả lời: Câu đồ thị sóng cơ cần được quý thầy cô và các bạn giải đáp t
Gửi bởi: SầuRiêng trong 10:36:43 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2017
Em lưu ý sóng truyền từ phải sang trái nha!
=> S=3 m


Tiêu đề: Trả lời: Câu đồ thị sóng cơ cần được quý thầy cô và các bạn giải đáp t
Gửi bởi: Guitar trong 08:29:12 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2017
Em lưu ý sóng truyền từ phải sang trái nha!
=> S=3 m
em vẫn chưa rõ cái chỗ S=3m này ạ, mong được nói rõ


Tiêu đề: Trả lời: Câu đồ thị sóng cơ cần được quý thầy cô và các bạn giải đáp t
Gửi bởi: SầuRiêng trong 10:22:42 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2017
Giải đầy đủ nhé.