Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ MỌI NƠI => KHO TÀI NGUYÊN => Tác giả chủ đề:: haiyen1910 trong 02:06:37 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25036Tiêu đề: Meson B trong phản ứng Proton - Proton tại năng lượng 14 Tev
Gửi bởi: haiyen1910 trong 02:06:37 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2017
Tiến hành cài đặt phần mềm chuyên dụng phân tích vật lý năng lượng cao của Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân Châu Âu như Paw, Root, Pythia, Jetset... Từ đó tìm hiểu phần mềm mô phỏng năng lượng cao Pythia, Jetset để mô phỏng quá trình va chạm proton-proton tại năng lượng 14TeV. Đồng thời chạy thử nghiệm với vài chục triệu va chạm proton-proton và thu được hàng trăm nghìn sự kiện chứa quark b. Viết chương trình sử dụng Jetset để liên kết quark b và các quark khác để tạo nên menson B và khảo sát các menson B để nghiên cứu quá trình phân rã hiếm
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23059 (http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23059)