Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ MỌI NƠI => KHO TÀI NGUYÊN => Tác giả chủ đề:: haiyen1910 trong 11:28:17 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25035Tiêu đề: Tính chất của các hạt cơ bản trong các mẫu lý thuyết thống nhất mở rộng
Gửi bởi: haiyen1910 trong 11:28:17 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2017
Nghiên cứu sector Higgs của mẫu 331 và chính xác hoá nội dung có trong đơn tuyến này. Cấu trúc một sự thực hiện siêu đối xứng của mẫu 331 với nơ tri nô xoắn phải, thảo luận về tương tác vi phạm R- chẵn lẻ và các mẫu phân rã thay đổi vị. Sự chuyển photon thành axion trong trường điện từ ngoài tuần hoàn và đề xuất một sự kiểm tra về thực nghiệm. Nghiên cứu sự phân bố mật độ năng lượng cho boson tuân theo biến dạng tổng quát của đại số dao động tử điều hoà để thu được ý nghĩa vật lý của tham số q
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22530 (http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22530)