Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 10:26:22 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25015Tiêu đề: 1 câu sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: kientri88 trong 10:26:22 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2017
Xin Thầy và các bạn giải giúp dùm.Thanks.
Một điểm A trên mặt nước dao động với biên độ 3 cm biết lúc t = 2 s tại A có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương với f = 20 Hz. C ở trước A theo chiều truyền sóng AC = 5 cm. Tìm vận tốc tại C?
A.  -188,5 cm/s    B. 188,5 cm/s     C. -288,5 cm/s     D. 288,5 cm/s


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:07:14 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2017
Thiếu giả thiết về tốc độ truyền sóng