Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

THÔNG TIN DIỄN ĐÀN => HƯỚNG DẪN & QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI => Tác giả chủ đề:: YINGYING trong 11:42:08 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25002Tiêu đề: toán dùng cho vật lý
Gửi bởi: YINGYING trong 11:42:08 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2017
1/ Tìm hàm điều hòa trong hình quạt tròn ( 0≤r≤R), ( 0≤φ≤α ), thỏa mãn các điều kiện biên:
u(r,0)=u(r,α)=0,u(R,φ)=Aφ
2/ Tìm phân bố nhiệt độ dùng trong một tấm mỏng hình bán nguyệt bán kính R , biết rằng nhiệt độ trên biên cong là U0 , U0 là hằng số , nhiệt độ trên biên thẳng là không .