Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: hoangdao.ck.bds trong 01:34:10 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24983Tiêu đề: "Bài tập Lực Asimet cần giải đáp"
Gửi bởi: hoangdao.ck.bds trong 01:34:10 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2017
Một bình trụ có tiết diện So chứa nước. Người ta thả vào bình thanh gỗ đồng chất tiết diện đều sao cho nó nổi thẳng đứng trong bình thì mực nước trong bình dâng lên 1 đoạn [tex]\Delta h[/tex]=2cm. Vật 2 có thể tích [tex]V_{2}=\frac{{1}}{4}V_{1}[/tex] được nối vào đáy thanh gỗ bằng sợi dây (sợi dây có V không đáng kể) sao cho mặt trên của thanh gỗ ngang với mặt nước.
a. Hỏi khi mặt trên của thanh gỗ ngang với mặt nước thì mực nước trong bình dâng lên bao nhiêu so với ban đầu. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3, trọng lượng riêng của thanh gỗ 9000N/m3
b. Tính trọng lượng riêng của vật 2