Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Vatly_Damme trong 09:25:35 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24965Tiêu đề: Bài tổng hợp dao động nhờ giải giúp
Gửi bởi: Vatly_Damme trong 09:25:35 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2017
Nhờ quý th/ cô giúp dùm  [-O<

Hai con lắc lò xo giống nhau được gắn cố định vào tường như hình vẽ. Khối lượng mỗi vật nặng là 100g. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hoà dọc theo hai trục cùng vuông
góc với tường. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật theo phương ngang là 6 cm. Ở thời điểm t1, vật 1 có tốc độ bằng 0 thì vật 2 cách vị trí cân bằng 3 cm. Ở thời điểm [tex]t_2=t_1+\pi/30(s)[/tex] 2 có tốc độ bằng 0. Ở thời điểm t3, vật 1 có tốc độ lớn nhất thì vật 2 có tốc độ bằng 30cm/s. Độ lớn cực đại của hợp lực do hai lò xo tác dụng vào tường là
A. 0,3 3 N.   B. 0,3 N.   C. 0,6 3 N.   D. 0,6 N


Tiêu đề: Trả lời: Bài tổng hợp dao động nhờ giải giúp
Gửi bởi: Vatly_Damme trong 09:30:02 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2017
Các bạn các th/cô giúp e với :])
cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tổng hợp dao động nhờ giải giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:59:12 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2017
Tôi tính nhanh nên có thể sai . Em xem bài giải đính kèm