Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: nhanvotinh trong 02:00:52 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24954Tiêu đề: Tài liệu Quantum Mechanics - Cơ học lượng tử
Gửi bởi: nhanvotinh trong 02:00:52 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2017
Tài liệu Quantum Mechanics - Cơ học lượng tử


Link download: https://goo.gl/GwI8sV (https://goo.gl/GwI8sV)

Bộ tài liệu gồm:

01. Fundamentals of Quantum Mechanics(for solid state electronics and optics) - C. L. Tang

02. Fundamentals of Quantum Mechanics(for solid state electronics and optics - Solution problems) - C. L. Tang

03. Introduction to Quantum Mechanics - David J. Griffiths

04. Introduction to Quantum Mechanics (solution problems)  - David J. Griffiths

05. Introduction to quantum physics for - Feynman

06. Mathematical physics of Quantum Mechanics - Joachim Asch, Alain Joye


Tiêu đề: Trả lời: Tài liệu Quantum Mechanics - Cơ học lượng tử
Gửi bởi: nhanvotinh trong 02:50:45 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2017
Đã cập nhật thêm một số bộ sách:

Link download: https://goo.gl/GwI8sV (https://goo.gl/GwI8sV)

07. Molecular Quantum Mechanics - P. W. Atkins, R. S. Friedman

08. Problems and Solutions in Quantum Mechanics - Kyriakos Tamvakis

09. Problems in Quantum Mechanics - Daniel F. Styer

10. Problems in quantum mechanics - Go. dman


Tiêu đề: Trả lời: Tài liệu Quantum Mechanics - Cơ học lượng tử
Gửi bởi: nhanvotinh trong 04:18:50 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2017
Đã cập nhật thêm một số bộ sách:

11. Quantum mechanics - D. Ter Haar

12. Quantum Mechanics - Mathematical structure and Physics Structure = Problems and Soluntions

13. Quantum Mechanics - Richard Fitzpatrick

14. Quantum Mechanics of Atom and Molecules - A Course in Mathematical Physics - Walter E. Thirring

15. Quantum Mechanics(Concepts and applications) - Nouredine Zettili