Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: nhanvotinh trong 04:05:29 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24919Tiêu đề: [Vật lý thống kê] Bộ tài liệu Vật lý thống kê
Gửi bởi: nhanvotinh trong 04:05:29 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2017
Bộ tài liệu Vật lý thống kê

Link download: https://goo.gl/ukv9DK (https://goo.gl/ukv9DK)

Bộ tài liệu gồm:
 
1.  Bài giảng Vật lý thống kê - Tác giả: A.Vinh (KHTN)

2. Bài tập Vật lý thống kê (Có lời giải chi tiết) - Tác giả: Lê Anh (ĐHSP Tp.HCM)

3. Vật lý thống kê và nhiệt động học - Tác giả: Thầy Đỗ Xuân Hội

4. Hướng dẫn giải BT Vật lý thống kê và Thống kê cổ điển - Tác giả: Chưa rõ

5. Bài giảng Thống kê cổ điển - Tác giả: Chưa rõ