Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ttkh1012 trong 04:48:38 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24876Tiêu đề: Cần trợ giúp gấp bài giao thoa 2 ánh sáng
Gửi bởi: ttkh1012 trong 04:48:38 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2017
Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn.

Thực hiện giao thoa với 2 ánh sáng đơn sắc cho hai khoảng vân là 13,8mm và 24,6mm. Tìm khoảng cách lớn nhất và ngỏ nhất giữa hai vân sáng cạnh nhau trên màn.


Tiêu đề: Trả lời: Cần trợ giúp gấp bài giao thoa 2 ánh sáng
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 01:51:40 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2017
Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn.

Thực hiện giao thoa với 2 ánh sáng đơn sắc cho hai khoảng vân là 13,8mm và 24,6mm. Tìm khoảng cách lớn nhất và ngỏ nhất giữa hai vân sáng cạnh nhau trên màn.
Ta có: [tex]\frac{i_{1}}{i_{2}}= \frac{23}{41}\rightarrow i_{\equiv }=41i_{1}=23i_{2}[/tex]
Vậy: [tex]d_{max}=i\equiv =565,8mm; d_{min}=i_{2}-i_{1}=10,8mm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Cần trợ giúp gấp bài giao thoa 2 ánh sáng
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 02:40:19 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2017
max = 13,8mm

min = 0,6mm

dùng vòng lặp for (k1 từ 1->23) (k2 từ 1 -> 41). Sau đó sort lại rùi trừ hai toạ độ liên tiếp.


Tiêu đề: Trả lời: Cần trợ giúp gấp bài giao thoa 2 ánh sáng
Gửi bởi: ttkh1012 trong 07:49:02 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2017
vẫn chưa hiểu lắm. mong các bạn chỉ rõ dùm mình. cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Cần trợ giúp gấp bài giao thoa 2 ánh sáng
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 06:34:22 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2017
Bạn xem file đính kèm.


Tiêu đề: Trả lời: Cần trợ giúp gấp bài giao thoa 2 ánh sáng
Gửi bởi: papatiemi trong 05:16:58 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2017
em thử lại đáp án không ra kết quả của thầy
Huỳnh Nghiêm
em lầy 11i2-20i1=11*24,6-20*13,8=5,4mm
nhỏ hơn 6mm vậy khoảng cách min không phải bằng 6mm


Tiêu đề: Trả lời: Cần trợ giúp gấp bài giao thoa 2 ánh sáng
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 08:08:32 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2017
Thầy đánh sai đơn vị, đáp án là 0,6mm chứ không phải 0,6cm