Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nhanvotinh trong 08:40:00 AM Ngày 30 Tháng Một, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24839Tiêu đề: [Hóa 12] Tổng hợp các bộ sách Hóa học LTĐH hay
Gửi bởi: nhanvotinh trong 08:40:00 AM Ngày 30 Tháng Một, 2017
Tổng hợp các bộ sách Hóa học LTĐH hay

Link download: https://goo.gl/ooc5B7 (https://goo.gl/ooc5B7)

Gồm các bộ sách:

1. Nguyễn Minh Tuấn
22 Phương pháp và kỹ thuật hiện đại Giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa Học - Tập 1 - Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn
22 Phương pháp và kỹ thuật hiện đại Giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa Học - Tập 2- Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn

2. Nguyễn Ngọc Hà
Bộ đề môn Hóa học chuẩn bị cho kỳ thi THQG - Tác giả: Nguyễn Ngọc Hà (chủ biên)

3. Cù Thanh Toàn
Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học - Tập 1: Hóa học đại cương - Tác giả: Cù Thanh Toàn
Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học - Tập 2: Hóa học vô cơ - Tác giả: Cù Thanh Toàn
Giải nhanh 25 đề thi môn hóa theo cấu trúc của BGDĐT - Tác giả: Cù Thanh Toàn
Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi mới nhất của BGDĐT Môn Hóa học - Tập 2 - Tác giả: Cù Thanh Toàn

4. Ts. Cao Cự Giác
Hướng dẫn giải nhanh BT trắc nghiệm Hóa học 12 - Tác giả: Cao Cự Giác
Hỏi đáp Hóa học phổ thông - Những ứng dụng trong thực tiễn - Tác giả: Cao Cự Giác

5. Nguyễn Anh Phong
Giải chi tiết 99 đề thi thử THPTQG Hóa học - Tập 1 - Tác giả: Nguyễn Anh Phong
Giải chi tiết 99 đề thi thử THPTQG Hóa học - Tập 2 - Tác giả: Nguyễn Anh Phong
Khám phá tư duy nhanh thần tốc Hóa học - Tác giả: Nguyễn Anh Phong
Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học - Tập 1: Vô Cơ - Tác giả: Nguyễn Anh Phong
Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa Học - Tập 2: Hữu cơ - Tác giả: Nguyễn Anh Phong

6. 1Lovebook
Tuyển tập 90 đề thi thử THPTQG Hóa học - Tập 1 - Tác giả: 1Lovebook

7. Lê Đăng Khương
Làm chủ môn Hóa học trong 30 ngày - Tác giả: Lê Đăng Khương
Mindmap làm chủ môn Hóa học trong 30 ngày - Tác giả: Lê Đăng Khương

8. Sách Megabook
Tuyệt đỉnh luyện đề THPTQG môn Hóa học
Sổ tay công phá lý thuyết Hóa học

9. Nhiều tác giả
16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập Hóa học trắc nghiệm
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi ĐH môn Hóa học từ 2007 đến 2010

10. Sách giải Hóa học 12
Bài giảng và lời giải chi tiết Hóa học 12 - Tác giả: Nguyễn Hoàng Long

11. Nguyễn Thanh Khuyến
Bộ đề ôn luyện thi trác nghiệm môn Hóa - Tác giả: Nguyễn Thanh Khuyến

12. Nguyễn Đình Độ
Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học - Tác giả: Nguyễn Đình Độ
Giải nhanh nhờ áp dụng đúng định luật hoặc kết hợp các định luật môn Hóa học - Tác giả: Nguyễn Đình Độ

13. Nguyễn Văn Bang
Các phương pháp chọn lọc giải nhanh trắc nghiệm Hóa học - Tác giả: Nguyễn Văn Bang

14. Quách Văn Long
Giới thiệu bộ đề thi thử Đại học và Cao đẳng - Tác giả: Quách Văn Long

15. Ngô Ngọc An
Giúp trí nhớ chuổi phản ứng hóa học - Tác giả: Ngô Ngọc An

16. Lê Thanh Hải
Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm phân tích và giải đề thi TN, ĐH, CĐ - Tác giả: Lê Thanh Hải

17. Nguyễn Khoa Thị Phượng
Phương pháp giải nhanh các bài toán Hóa học trọng tâm - Tác giả: Nguyễn Khoa Thị Phượng

18. Hoàng Nguyên Ngân
Tổng hợp các phương pháp giải nhanh môn Hóa học - Tác giả: Hoàng Nguyên Ngân