Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: wincom trong 01:09:37 AM Ngày 27 Tháng Một, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24837Tiêu đề: Điện xoay chiều. Các thầy ơi help !!!
Gửi bởi: wincom trong 01:09:37 AM Ngày 27 Tháng Một, 2017
Đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở R1=20 (ôm) mắc nối tiếp với tụ điện C, đoạn mạch MB có điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào AB điện áp xoay chiều và tần số không đổi thì cường độ dòng tức thời sớm pha [tex]\pi /12[/tex] so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và MB lệch pha [tex]\pi /2[/tex] và giá trị hiệu dụng điện áp giữa 2 điểm A, M gấp [tex]\sqrt{3}[/tex] lần giá trị hiệu dụng của điện áp giữa hai điểm M, B. Giá trị của R2 là :
A.30             B.20                C.20[tex]\sqrt{3}[/tex]               D.[tex]\frac{20}{\sqrt{3}}[/tex]
 


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều. Các thầy ơi help !!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:45:35 PM Ngày 30 Tháng Một, 2017
Đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở R1=20 (ôm) mắc nối tiếp với tụ điện C, đoạn mạch MB có điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào AB điện áp xoay chiều và tần số không đổi thì cường độ dòng tức thời sớm pha [tex]\pi /12[/tex] so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và MB lệch pha [tex]\pi /2[/tex] và giá trị hiệu dụng điện áp giữa 2 điểm A, M gấp [tex]\sqrt{3}[/tex] lần giá trị hiệu dụng của điện áp giữa hai điểm M, B. Giá trị của R2 là :
A.30             B.20                C.20[tex]\sqrt{3}[/tex]               D.[tex]\frac{20}{\sqrt{3}}[/tex]

 

Chào em, mừng em có tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ, dù trong dịp Tết, chúc em năm mới học tập tốt, có kết quả như mong ước.
Bài trên chúng tôi hướng dẫn em giải như sau:

Ta có giản đồ như hình vẽ:

Theo giả thiết đề bài: [tex]U_{AM}=\sqrt{3}U_{MB}\Rightarrow U_{MB}=\frac{1}{2}U_{AB}[/tex]
Xét tam giác tạo bởi 3 vector [tex]\vec{U}_{AB},\, \vec{U}_{AM},\, \vec{U}_{MB}[/tex], ta có: [tex]\alpha =\frac{\pi }{6}[/tex]
Suy ra: [tex]\beta =\frac{\pi }{4}; \: \delta =\theta =\frac{\pi }{4}[/tex]
Mà: [tex]cos\theta =\frac{U_{R_{2}}}{U_{MB}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow U_{MB}=\sqrt{2}U_{R_{2}}[/tex]
[tex]\Rightarrow U_{AB}=2\sqrt{2}U_{R_{2}}[/tex]

Hệ số công suất toàn mạch:
[tex]cos\varphi =\frac{R_{1}+R_{2}}{Z_{AB}}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}[/tex][tex]\Leftrightarrow \frac{R_{1}+R_{2}}{2\sqrt{2}R_{2}}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}[/tex]
[tex]R_{2}=\frac{20}{\sqrt{3}}\left(\Omega \right)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều. Các thầy ơi help !!!
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:56:45 AM Ngày 06 Tháng Hai, 2017
Em xem thêm cách khác ở link sau nhé
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1181992765255068&set=gm.220339201764995&type=3&theater