Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: highscore trong 10:11:31 PM Ngày 21 Tháng Một, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24832Tiêu đề: Con lắc lò xo có ma sát
Gửi bởi: highscore trong 10:11:31 PM Ngày 21 Tháng Một, 2017
Một con lắc lò xo có độ cứng [tex]k=10N/m[/tex], khối lượng vật nặng [tex]m=100g[/tex], dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu kéo vật theo phương ngang đến vị trí lò xo dãn [tex]8cm[/tex] rồi thả nhẹ. Hệ số ma sát trượt và hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt sàn bằng nhau [tex]\mu =0,15[/tex]. Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là:
A. [tex]22,3 (cm/s)[/tex]
B. [tex]33,2 (cm/s)[/tex]
C. [tex]22,6 (cm/s)[/tex]
D. [tex]33,9 (cm/s)[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo có ma sát
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:38:52 AM Ngày 06 Tháng Hai, 2017
Em vào link dưới xem HD
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1181983978589280&set=gm.220329498432632&type=3&theater