Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: yvinh12 trong 10:21:07 PM Ngày 19 Tháng Một, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24829Tiêu đề: giúp mình với/ bài tâp phóng xa nguyên tử
Gửi bởi: yvinh12 trong 10:21:07 PM Ngày 19 Tháng Một, 2017
Phân tích một tượng gỗ cổ (đồ cổ) người ta thấy rằng độ phóng xạ β- của nó bằng 0,385 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ mới chặt có khối lượng gấp đôi khối lượng của tượng gỗ đó. Đồng vị 14C có chu kỳ bán rã là 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ là


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình với/ bài tâp phóng xa nguyên tử
Gửi bởi: photon01 trong 09:13:01 PM Ngày 20 Tháng Một, 2017
[tex]H_{c}=\frac{H_{m}}{2}.e^{-\lambda t}\Rightarrow t\approx 2,11.10^{3}[/tex] (năm)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình với/ bài tâp phóng xa nguyên tử
Gửi bởi: ducgiang1510 trong 11:02:17 AM Ngày 30 Tháng Một, 2017

Mời bạn vào trang: "Chuyên Dạy Vật Lý - Thầy Giang BMT Đăklăk - 0905751589 "
để xem lời giải cặn kẽ