Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhanvotinh trong 01:53:18 PM Ngày 11 Tháng Một, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24814Tiêu đề: [Vật lý 12] Luyện chuyên đề Vật lý 12 - Có lời giải chi tiết
Gửi bởi: nhanvotinh trong 01:53:18 PM Ngày 11 Tháng Một, 2017
2000 Bài tập môn Vật lý phân dạng theo từng chuyên đề có lời giải chi tiết

Link download: http://bit.ly/2izj8U6

Bộ tài iệu gồm:
1. Năm 2016
269 bài tập chuyên đề Dao động điều hòa - có lời giải chi tiết

164 bài tập chuyên đề Sóng cơ và sóng âm - Có lời giải chi tiết

245 bài tập chuyên đề Điện xoay chiều - Có lời giải chi tiết

91 bài tập chuyên đề Dao động và sóng điện từ - Có lời giải chi tiết

137 bài tập chuyên đề sóng ánh sáng - Có lời giải chi tiết

52 bài tập chuyên đề lượng tử ánh sáng - Có lời giải chi tiết

53 bài tập chuyên đề Vật lý hạt nhân - Có lời giải chi tiết

2. Năm 2015
Chuyên đề bài tập Dao động điều hòa

345 bài tập chuyên đề Dao động điều hòa - Có lời giải chi tiết

195 bài tập chuyên đề Sóng cơ - Có lời giải chi tiết

347 bài tập chuyên đề Điện xoay chiều - Có lời giải chi tiết

98 bài tập chuyên đề  Dao động và sóng điện từ - Có lời giải chi tiết

148 bài tập chuyên đề Sóng ánh sáng - Có lời giải chi tiết

84 bài tập chuyên đề Lượng tử ánh sáng - Có lời giải chi tiết