Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kienduc_2000 trong 04:08:24 PM Ngày 07 Tháng Một, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24802Tiêu đề: Trắc nghiệm dao động điều hòa
Gửi bởi: kienduc_2000 trong 04:08:24 PM Ngày 07 Tháng Một, 2017
Nhờ mọi người giúp đỡ em một số câu trắc nghiệm sau ạ! Em cảm ơn  :x
(https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t35.0-12/15942857_2177851982439881_2048469626_o.png?oh=2cc17b3776988096942e9bd3225f3e02&oe=58722D79)
(https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/15942173_2177852002439879_2140938902_n.png?oh=d132410cb524c25b0de802097f56e8bb&oe=58723947)
(https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/15942111_2177852049106541_1370686162_n.png?oh=667173465e43ab5363626091ac491ab5&oe=58730B87)
(https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t35.0-12/15935088_2177852185773194_1579574841_o.png?oh=78f9b9e9ff19404884a77d3ed398dd18&oe=587353B1)
(https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/15934535_2177852272439852_2013509743_n.png?oh=92543a8cf8f47159c27067e2f2f7e9f9&oe=5872397D)
(https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t35.0-12/15942859_2177852362439843_411138014_o.png?oh=232c4affa62620e13f08607f967b4890&oe=58723523)
(https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t35.0-12/15934318_2177852469106499_1037545998_o.png?oh=891986fa8034cbe63fae9a017adc34d1&oe=5872FF04)

Tìm câu đúng: (https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t35.0-12/15943001_2177852582439821_1520771747_o.png?oh=b01e89e911515be1f6a488140b95f51c&oe=58737597)

(https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t35.0-12/15902591_2177852809106465_806043257_o.png?oh=302d76abf60e4132f3a8856c96c2663f&oe=58724623)

(https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t35.0-12/15934105_2177853022439777_1170675351_o.png?oh=8bec820aea1124ddf89bf5c6cc67da09&oe=58724E57)

(https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t35.0-12/15943273_2177853145773098_465296149_o.png?oh=88203c3f4c72bc36256ef1b0b41ec374&oe=58732499)
(https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t35.0-12/15942547_2177853319106414_2300900_o.png?oh=d5a6d0ae8f08a331bbf99a8b2c4d6f37&oe=587358A0)