Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 10 => Tác giả chủ đề:: marrynguyenls37 trong 09:10:48 PM Ngày 27 Tháng Mười, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24650Tiêu đề: Bài tập về động lực học chất điểm cần giải đáp
Gửi bởi: marrynguyenls37 trong 09:10:48 PM Ngày 27 Tháng Mười, 2016
Bài 1 : Ba vật có khối lượng lần lượt là 1 kg , 2 kg và 3 kg nối với nhau bằng các sợi dây nhẹ không giãn . Lấy              g = 10 m/s2 . Hệ số ma sát của vật 1 vật 2 và vật 3 lần lượt là 0,1 ,0,2 và 0,3.
      a.Tác dụng 1 lực F theo phương nằm ngang vào vào vật 1 độ lớn tối thiểu bằng bao nhiêu để vật bắt đầu chuyển động
      b,Tác dụng lực F có độ lớn gấp đôi so với câu a. Tính gia tốc mỗi vật và lực căng dây nối giữa các vật
      c,Lực F bằng bao nhiêu thì cả hệ có gia tốc a = 1 m/s2?
      d, Lực F chếch 1 góc bằng bao nhiêu so với phương ngang với độ lớn F như câu b thì hệ chuyển động với gia tốc      2 m/s2 ?
      e,Cho lực F nằm ngang và độ lớn như câu b. Sau khi chuyển động được 10 s thì dây nối giữa vật 1 và vật 3 bị đứt.Hãy tính quãng đường đi được của vật 3 kể từ khi tuột dây và khoảng cách giữa vật 2 và vật 3 thời điểm vật 3 dừng lại.
                                                                        =d> =d> =d>   


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về động lực học chất điểm cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:49:59 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2016
Bài 1 : Ba vật có khối lượng lần lượt là 1 kg , 2 kg và 3 kg nối với nhau bằng các sợi dây nhẹ không giãn . Lấy              g = 10 m/s2 . Hệ số ma sát của vật 1 vật 2 và vật 3 lần lượt là 0,1 ,0,2 và 0,3.
      a.Tác dụng 1 lực F theo phương nằm ngang vào vào vật 1 độ lớn tối thiểu bằng bao nhiêu để vật bắt đầu chuyển động
      b,Tác dụng lực F có độ lớn gấp đôi so với câu a. Tính gia tốc mỗi vật và lực căng dây nối giữa các vật
      c,Lực F bằng bao nhiêu thì cả hệ có gia tốc a = 1 m/s2?
      d, Lực F chếch 1 góc bằng bao nhiêu so với phương ngang với độ lớn F như câu b thì hệ chuyển động với gia tốc      2 m/s2 ?
      e,Cho lực F nằm ngang và độ lớn như câu b. Sau khi chuyển động được 10 s thì dây nối giữa vật 2 và vật 3 bị đứt.Hãy tính quãng đường đi được của vật 3 kể từ khi tuột dây và khoảng cách giữa vật 2 và vật 3 thời điểm vật 3 dừng lại.
                                                                        =d> =d> =d>   

Sau này em nên hỏi câu nào thắc mắc !

Xem file đính kèm