Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kienduc_2000 trong 04:20:41 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24644Tiêu đề: bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: kienduc_2000 trong 04:20:41 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2016
đề: một con lắc lò xo nằm ngang có khối lượng m=100g và độ cứng lò xo k=40n/m, kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 3cm và truyền cho vật vận tốc $v=30\pi\sprt(2)$ theo hướng ra xa vị trí cân bằng.chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật bắt đầu dao động đến khi lò xo bị nén cực đại là
a. 1/10
b. 2/15
c.1/15