Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: manhquyet76 trong 07:24:45 AM Ngày 09 Tháng Mười, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24606Tiêu đề: BÀI TẬP VẬT LÝ 9
Gửi bởi: manhquyet76 trong 07:24:45 AM Ngày 09 Tháng Mười, 2016
Lớp 9: Cho đoạn mạch R1 nối tiếp với ( R2 // R3).
R1 = 30 ÔM - 15A
R2 = 10 ÔM - 5A
R3 = 20 ÔM - 20A
a) Tìm Umax đễ các điện trở không bị cháy?
b) Đoạn mạch trên mắc nối tiếp với 1 cụm đèn 30V-40W rồi mắc vào U=220V.
Tìm cách mắc để các điện trở không bị cháy?