Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

THÔNG TIN DIỄN ĐÀN => HƯỚNG DẪN & QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI => Tác giả chủ đề:: datdollar2407 trong 10:04:56 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24571



Tiêu đề: điện xoay chiều khó
Gửi bởi: datdollar2407 trong 10:04:56 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2016
đặt điện áp xoay chiều u=Uo coswt( U và w không đổi) vào 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. khi C=C1 thì điện áp giữa 2 đầu tụ điện trễ pha hơn điện áp 2 đầu đoạn mạch 1 góc là phi1( phi1 >0), điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây là 20 V. khi C=2C1 thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ trễ pha hơn điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch 1 góc phi2= phi1+ pi/3. điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộ dây khi đó là 40 V, công suất tiêu thụ của cuộn dây đó là 40 V, công suất tiêu thụ của cuộn dây đó là P2=20W. Cảm kháng của cuộn dây có giá trị là:
A. 20 ôm         B. 28,23 ôm                C. 30 ôm                              D. 34,64 ôm