Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: memories_lovely trong 03:00:34 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24563Tiêu đề: Bài tập giao thoa sóng cần lời giải chi tiết
Gửi bởi: memories_lovely trong 03:00:34 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2016
TRong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 11 cm dao động điều hoà theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình ua = ub = 5cos(100[tex]\pi[/tex]t) (mm), Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s và biên độ sóng không thay đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục toạ độ Oxy thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc O trùng S1
a. Tìm biên độ sóng tổng hợp tại M có toạ độ x =3,96 cm và y = 5,28 cm
b. Trong không gian, phía trên mặt nước có một chất điểm chuyển động mà hình chiếu (P) của nó ở mặt nước chuyển động với phương trình quỹ đạo y = x+2 và có tốc độ v1 = 5 căn 2 ( cm/s). Trong thời gian t = 2s kể từ lúc (P) có toạ độ x =0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa của hai sóng ?