Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: tancaokhac trong 11:30:20 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24393Tiêu đề: Điện một chiều có hai nguồn điện
Gửi bởi: tancaokhac trong 11:30:20 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2016
Thầy ơi!! Xin giải giùm em bài này với!! Em cầm gấp cảm ơn ạ!!!

Cho mạch nhv
U1=18 V, U2= 12 V
R=12 ôm, R2=6, R3=10, Ra=0
Tính cường độ dòng qua A và các nguồn


Tiêu đề: Trả lời: Điện một chiều hai nguồn điện
Gửi bởi: tancaokhac trong 09:47:54 PM Ngày 21 Tháng Bảy, 2016
ok!!! *-:) Cuối cùng cũng giải được!!! :D :D :D
Xét AB ta có: U1=Ur1=i1.R1=>i1=18/12=1,5 A
xét CD có:U2=Ur2=i2.R2=>i2=3A
Sử dụng định luật kiếc-sốp 2 có
U1-U2-Ur3=0=>18-12-i3.10=0=>i3=0,6A
Mặt khác: i3=iA=0,6A
Sử dụng đ/l kiếc- sốp 1 có
+tại nút A(giao điểm R1 vs R3): i(U1)=i1+i3=1,5+0,6=2,1A
+tại nút C( giao điểm R2 vs R3): i3+i(U2)=i2
=>i(U1)=3-0,6=2,4A
vậy dòng qua A la0,6 A; dòng qua U1 là 2,1 A; dòng qua U2 là 2,4 A
Nhờ thầy với các bạn kiểm tra cho mình xem thử chỗ nào sai không thì báo lại để mình sửa. Xin cảm ơn!!! ^-^