Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kinhnguyen trong 09:57:33 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24373Tiêu đề: cần giúp đỡ bài toán về dao động điều hòa
Gửi bởi: kinhnguyen trong 09:57:33 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2016
1 con lắc lò xo k=20N/m, m=200g. Treo con lắc ở phương thẵng đứng kéo vật đến li độ căn 2 rồi truyền 1 vận tốc 10 căn 2 cm,/s hướng lên. chọn VTCB là gốc tọa độ, chiều dương hướng xuống. Gốc thời gian là lúc vật qua VTCB lần thứ nhất. PT dao động của vật là?
 Cho e xin cái bài giảng giải chi tiết kèm theo cả đơn vị chuẩn của từng đại lượng, E xin cảm ơn !!!


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp đỡ bài toán về dao động điều hòa
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 07:18:38 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2016
1 con lắc lò xo k=20N/m, m=200g. Treo con lắc ở phương thẵng đứng kéo vật đến li độ căn 2 rồi truyền 1 vận tốc 10 căn 2 cm,/s hướng lên. chọn VTCB là gốc tọa độ, chiều dương hướng xuống. Gốc thời gian là lúc vật qua VTCB lần thứ nhất. PT dao động của vật là?
 Cho e xin cái bài giảng giải chi tiết kèm theo cả đơn vị chuẩn của từng đại lượng, E xin cảm ơn !!!

Phương trình dao động của vật là : [tex]x=Acos\left(\omega t+\varphi \right)[/tex]
Như vậy , để viết được phương trình dao động của vật thì phải xác định được :
1. Tần số góc : [tex]\omega =\sqrt{\frac{k}{m}}=10 rad/s[/tex]

2. Biên độ [tex]A[/tex] : Bằng hệ thức độc lập với thời gian : [tex]A=\sqrt{x^{2}+\left(\frac{v}{\omega } \right)^{2}}=2 cm[/tex]

3. Pha ban đầu : sử dụng gốc thời gian và vòng tròn lượng giác .
Ban đầu vật được đưa đến li độ [tex]x=\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex] hướng về VTCB . Như vậy , khi đi qua VTCB lần đầu tiên sẽ là lúc vật có pha đầu là [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] ( sử dụng VTLG )
Vậy phương trình dao động là : [tex]x=2cos\left(10t+\frac{\pi }{2} \right)[/tex]