Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dangminh125 trong 07:32:45 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24357Tiêu đề: Bài tập về đại cương sóng cơ .
Gửi bởi: dangminh125 trong 07:32:45 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2016
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp bài này.Sóng ngang T=0,2s , V=1m/s, phương truyền Ox , M là đỉnh sóng . Sau M ( theo phương truyền Ox) khoảng từ 42 đến 60 (cm) có N đang dao động từ VTCB ĐI LÊN . Tính MN .
Đáp số 45cm .
Cho mình hỏi thêm là thầy cô hay bạn nào có bài tập dạng tương tự như vậy hoặc khó hơn thì cho mình tham khảo với .


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về đại cương sóng cơ .
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 07:50:42 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2016
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp bài này.Sóng ngang T=0,2s , V=1m/s, phương truyền Ox , M là đỉnh sóng . Sau M ( theo phương truyền Ox) khoảng từ 42 đến 60 (cm) có N đang dao động từ VTCB ĐI LÊN . Tính MN .
Đáp số 45cm .
Cho mình hỏi thêm là thầy cô hay bạn nào có bài tập dạng tương tự như vậy hoặc khó hơn thì cho mình tham khảo với .
Do M ở đỉnh , N ở VTCB nên chúng vuông pha với nhau :
[tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi }{\lambda }MN=\frac{\pi }{2}+k\pi \rightarrow MN=\left(k+\frac{1}{2} \right).\frac{\lambda }{2}[/tex]
Cho MN chạy trong khoảng từ 42 đến 60 cm sẽ tìm được MN .