Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: Lê Thị Diệu Linh trong 05:38:05 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24330Tiêu đề: Thắc mắc về bai toán động lực học
Gửi bởi: Lê Thị Diệu Linh trong 05:38:05 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2016
Ai có thể giải thích cho e tại sao S1+S2+2S3=0 được không ạ..?
Em xin cảm ơn trước ạ <3
(http://i.imgur.com/JezFOVA.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về bai toán động lực học
Gửi bởi: Trần Đức Huy trong 07:32:35 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2016
Gọi [tex]s_{1}, s_{2}, s_{3}[/tex] lần lượt là độ dời của vật [tex]m_{1}, m_{2}, m_{3}[/tex] trong HQC đang xét.
Giả sử vật [tex]m_{3}[/tex] dịch chuyển xuống dưới đoạn [tex]s_{3}[/tex], vì độ dài dây vắt qua ròng rọc tĩnh không đổi nên ròng rọc động cũng đi lên một đoạn [tex]s_{3}[/tex] hay biểu diễn toán học là: [tex]s_{rr}=-s_{3}[/tex]
Gọi [tex]s_{1rr}=s_{1}-s_{rr}[/tex] là độ dời của [tex]m_{1}[/tex] đối với ròng rọc động, [tex]s_{2rr}=s_{2}-s_{rr}[/tex] là độ dời của [tex]m_{2}[/tex] đối với ròng rọc động.
Vì sợi dây vắt qua ròng rọc động có chiều dài không đổi, vật [tex]m_{1}[/tex] dời đi bao nhiêu so với ròng rọc thì vật [tex]m_{2}[/tex] cũng dời đi một đoạn bấy nhiêu đối với ròng rọc động nhưng theo chiều ngược lại. Bởi vậy: [tex]s_{1rr}=-s_{2rr}[/tex]
[tex]\Rightarrow s_{1}+s_{2}+2s_{3}=0[/tex]
Trong các bài toán động lực học các phương trình như thế này gọi là phương trình liên kết động học, các phương trình này không liên quan đến các lực mà chỉ liên quan đến sự liên kết giữa các vật trong hệ, chúng ta có thể suy ra phương trình liên kết bằng các sự ràng buộc của hệ, ví dụ như dây không dãn, hay là hai vật luôn tiếp xúc với nhau,...
Không liên quan nhưng cho mình hỏi bạn chèn ảnh như thế nào vậy?