Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chib2913 trong 12:57:56 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24287Tiêu đề: Bài tập dao động điều hòa khó, giúp em với ạ
Gửi bởi: chib2913 trong 12:57:56 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2016
Vật khối lượng 1kg dao động theo phương trình x=2cos(5πt+π/6)+1 cm.
Lấy π^2=10, trong giây đầu tiên kể từ lúc t=0, số lần lực hồi phục có giá trị -5N là:
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
:x