Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Bùi Quang Huy LTV trong 10:19:45 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24283Tiêu đề: bài toán đồ thị sóng cơ
Gửi bởi: Bùi Quang Huy LTV trong 10:19:45 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2016
Trên một sợi dây đàn hồi có sóng lan truyền từ điểm P với biên độ không đổi. Gọi N là trung điểm của đoạn MP khi chưa có sóng trên dây. Trong hình vẽ đính kèm, đường màu xanh mô tả dạng sợi dây tại thời điểm [tex]t_1[/tex], đường màu đen liền nét mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm [tex]t_2=t_1+0,5 (s)[/tex]. Biết tần số sóng [tex]f<2Hz[/tex]. Tính vận tốc dao động của phần tử tại N vào thời điểm [tex]t_0=t_1-1/9 (s)[/tex].
A. [tex]-4,7 cm/s[/tex]
B. [tex]4,7 cm/s[/tex]
C. [tex]5,2 cm/s[/tex]
D. [tex]-5,2 cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài toán đồ thị sóng cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:26:16 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2016
Xem ời giải đính kèm