Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 06:49:53 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24275Tiêu đề: 1 câu ĐXCH cần giúp đỡ
Gửi bởi: kientri88 trong 06:49:53 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2016
Mạch RLC nối tiếp, hai đầu mạch có u = U0cos([tex]\omega[/tex]t). Thay đổi [tex]\omega[/tex]
để ULmax. Giá trị ULmax là :
A. ULmax= [tex]\frac{U}{\sqrt{1-\frac{Z_{C}^{2}}{Z_{L}^{2}}}}[/tex]
B. ULmax=[tex]\frac{2U.L}{\sqrt{4LC-R^{2}C^{2}}}[/tex]
C.ULmax= [tex]\frac{U}{\sqrt{1-\frac{Z_{L}^{2}}{Z_{C}^{2}}}}[/tex]
D.ULmax=[tex]\frac{2U}{R\sqrt{4LC-R^{2}C^{2}}}[/tex]


Đáp án là A.
Nhờ Thầy giải thích dùm, em cám ơn ạ.