Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 06:21:36 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24272Tiêu đề: Nhờ xem lại 1 câu sóng dừng
Gửi bởi: kientri88 trong 06:21:36 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2016
4) Sóng dừng trên dây nằm ngang. Trong cùng bó sóng, A là nút, B là bụng, C là trung điểm AB. Biết CB=4cm . Thời gian ngắn nhất giữa hai lần C và B có cùng li độ là 0,13s. Tính vận tốc truyền sóng trên dây.
A. 1.23m/s      B. 2,46m/s      C. 3,24m/s      D. 0,98m/s

nhờ thầy giải thích kỹ dùm em : Thời gian ngắn nhất giữa hai lần C và B có cùng li độ là T/2 hay T/4  ?
rất cám ơn ạ .


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ xem lại 1 câu sóng dừng
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:14:41 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2016
C và B chỉ có cùng li độ khi qua VTCB (u = 0) . Vậy khoảng thời gian đang xét là T/2


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ xem lại 1 câu sóng dừng
Gửi bởi: kientri88 trong 10:45:56 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2016
Thầy cho em hỏi thêm : Nếu có 1 điểm M nào đó trên AB thì:
+  thời gian ngắn nhất giữa hai lần M và B có cùng li độ có là bao nhiêu ?(B là bụng)
+ thời gian ngắn nhất giữa hai lần A và B có cùng li độ có là bao nhiêu ? (A là nút)
Em cám ơn thầy .


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ xem lại 1 câu sóng dừng
Gửi bởi: kientri88 trong 01:34:15 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2016
* còn 1 ý nữa thầy ơi :
+ thời gian ngắn nhất giữa 2 lần A và M có cùng li độ là bao nhiêu ?


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ xem lại 1 câu sóng dừng
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:09:30 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2016
Các điểm nằm trên cùng một bó sóng dao động cùng pha; hai điểm nằm ở hai bó sóng liên tiếp nhau dao động ngược pha. Vậy các điểm trong cúng một bó sóng chỉ có cùng li độ với bụng khi qua VTCB

Em xem chứng mihn chi tiết ở bài này : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6044.0