Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lê Diễm trong 11:30:26 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24270Tiêu đề: Lý 12
Gửi bởi: Lê Diễm trong 11:30:26 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2016
một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với tần số f  Biết ở thời điểm t1 vật có li độ 3cm, sau t1 một khoảng thời gian 1/4f vật có vận tốc -30 cm/s. Khối lượng của vật là: A. 100g     B. 200g     C. 300g     D. 50g


Tiêu đề: Trả lời: Lý 12
Gửi bởi: nhilee trong 08:46:45 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2016
mình ra câu b. cách giải mình thế này bạn xem đúng và tổng quát chưa nhé(mà biên độ bằng bao nhiêu vậy) :D :D :D :D :D :D :D :D
1/4f=T/4=T/6+T/12
tại thời điểm sau co vạn tốc âm thì thì lúc đó vật đang chuyển động theo chiều âm
th1: vật đi từ A/2 đến A rồi từ A VỀ Acăn 2/2 nên A=6cm  rồi nạn dùng công thức v theo tần số goc , biên dộ và tọa độ x (tại vị trí A căn 2/2) để suy ra tần số góc rồi suy ra khối lượng
th2 vật đi từ A/2 đến -A căn 2 /2 thì kết quả cũng y chang