Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: CaNgo.10BH trong 01:54:45 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24242Tiêu đề: Bài tập dao động có ma sát của con lắc lò xo
Gửi bởi: CaNgo.10BH trong 01:54:45 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2016
Con lắc lò xo đặt ngang được kích thích dao động bằng cách kéo vật đến vị trí lò xo dãn một đoạn 9cm rồi thả nhẹ. Biết: thời gian vật đi từ biên này đến biên kia là [tex]\pi /5[/tex]s, hệ số ma sát giữa giá  đỡ và vật là [tex]\mu =0,1[/tex] và [tex]g=10cm/s^{2}[/tex]. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động:
A.70cm/s
B.80cm/s
C.90cm/s
D.1m/s

Cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động có ma sát của con lắc lò xo
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:50:56 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2016
Con lắc lò xo đặt ngang được kích thích dao động bằng cách kéo vật đến vị trí lò xo dãn một đoạn 9cm rồi thả nhẹ. Biết: thời gian vật đi từ biên này đến biên kia là [tex]\pi /5[/tex]s, hệ số ma sát giữa giá  đỡ và vật là [tex]\mu =0,1[/tex] và [tex]g=10cm/s^{2}[/tex]. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động:
A.70cm/s
B.80cm/s
C.90cm/s
D.1m/s

Cám ơn


Không có đáp án