Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: xuanhiem trong 09:49:45 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24241Tiêu đề: giúp với. dao động điều hòa
Gửi bởi: xuanhiem trong 09:49:45 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2016
một vật dao động điều hòa x = 10cos(10pi.t - pi/2) cm
khoảng thời gian mà vật đi từ vị trí có li độ x = 5 lần thứ 2015 đến lần thứ 2016 là
A.2/15s   B. 4/15s   C. 1/15s     D.1/5s
 [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<