Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quang Dương trong 04:20:15 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24237Tiêu đề: Vòng tròn lượng giác dùng cho dao động điều hòa
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:20:15 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2016
Gửi các em HS vòng tròn lượng giác dùng cho dao động điều hòa