Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Kỳ Anh trong 07:44:56 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24232Tiêu đề: Một bài toán điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Kỳ Anh trong 07:44:56 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2016
Đặt điện áp u=Ucos(\Omega t) vào đoạn mạch RLC có tụ C thay đổi được. Ban đầu ta có : UR=60v, UL=120v, Uc=40v. Thay đổi tụ C để điện áp hiệu dụng hai đầu C là U'c= 60v thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R tính theo V là (cuộn dây thuần cảm).
                                 A.60v B.67v C.80V D.87V


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:38:19 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2016
Đặt điện áp u=Ucos(\Omega t) vào đoạn mạch RLC có tụ C thay đổi được. Ban đầu ta có : UR=60v, UL=120v, Uc=40v. Thay đổi tụ C để điện áp hiệu dụng hai đầu C là U'c= 60v thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R tính theo V là (cuộn dây thuần cảm).
                                 A.60v B.67v C.80V D.87V


Xem hướng dẫn