Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Kỳ Anh trong 10:04:35 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24220Tiêu đề: một bài toán con lắc đơn cần được giải đáp
Gửi bởi: Kỳ Anh trong 10:04:35 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2016
Hai con lắc đơn có cùng khối lượng vật nặng, chiều dài dây treo lần lượt là L1= 49cm, L2=25cm dao động với biên độ góc nhỏ tại cùng một nơi. Từ vị trí cân bằng cung cấp cho các vật vận tốc bằng nhau, biên độ góc của con lắc thứ nhất là (alpha)01=6,25 độ, biên độ góc của con lắc thứ hai là ?
          A.4,95 độ      B.12,25 độ          C. 8,75 độ           D.6,5 độ


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán con lắc đơn cần được giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:22:09 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2016
Hai con lắc đơn có cùng khối lượng vật nặng, chiều dài dây treo lần lượt là L1= 49cm, L2=25cm dao động với biên độ góc nhỏ tại cùng một nơi. Từ vị trí cân bằng cung cấp cho các vật vận tốc bằng nhau, biên độ góc của con lắc thứ nhất là (alpha)01=6,25 độ, biên độ góc của con lắc thứ hai là ?
          A.4,95 độ      B.12,25 độ          C. 8,75 độ           D.6,5 độ

Động năng cung cấp cho vật lúc ban đầu cũng là cơ năng toàn phần của dao động lúc sau.

Từ giả thiết suy ra cơ năng của hai con lắc bằng nhau.

Áp dụng hệ thức [tex]E = \frac{1}{2}mgL\alpha _{0}^{2}[/tex] để so sánh biên độ góc, từ đó suy ra kết quả cần tìm