Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 09:56:35 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24215Tiêu đề: Thắc mắc ''Nguồn điện tích lũy ở đâu khi không tiêu dung ?''
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 09:56:35 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2016
Thưa Thầy, em đang thắc mắc nếu em đặc cuộn dây trong từ trường thì theo nó sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây, nếu mạch kính thì nó sẽ suất hiện suất điện động, em thắc mắc ở chỗ nếu em không mắc tải vào 2 đâu cuộn dây thì có dòng điện suất hiện trong cuộn dây hay không ?
em hỏi thêm cái là nếu nhà máy điện không sài hết công suất thì dòng điện sẽ chạy đi đâu?
Thân Thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc ''Nguồn điện tích lũy ở đâu khi không tiêu dung ?''
Gửi bởi: cuong1891 trong 03:14:04 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2016
Theo sự hiểu biết của mình thì :
- suất điện động suất hiện khi qua cuộn dây có từ trường biến thiên
- dòng điện xuất hiện khi cuộn dây kín (mạch kín)
- không mắc tải vẫn có dòng điện vì cuộn dây chính là tải, (điện trở trong của cuộn dây, điện trở xuất) (dĩ nhiên là mạch phải kín)
- Nhà máy điện mà không dùng hết công xuất thì điện sẽ chẳng làm sao cả vì thường mỗi một nhà máy sẽ có phần quản lý công suất tối đa, tối thiểu ...
và công suất phát ra  = công suất tiêu thụ  (tính cả thất thoát) có lẽ có cả bộ ổn định, gống cái tụ điện, khi dư thì nạp vào khi thiếu thì nhả ra (đoán thế)