Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: CaNgo.10BH trong 12:36:31 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24206Tiêu đề: Bài tập công suất mạch điện
Gửi bởi: CaNgo.10BH trong 12:36:31 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2016
Trong một giờ thực hành, một học sinh được yêu cầu lặp một mạch điện, trên 180V-120W và quạt phải hoạt động bình thường, đặt vào điện áp xoay chiều có hiệu dụng 220V. Học sinh này chỉ được sử dụng 1 biến trở nối tiếp với quạt. Ban đầu học sinh này đặt giá trị biến trở là [tex]70\Omega[/tex], đo thấy cường độ dòng điện trong mạch là 0,75A nhận thấy rằng công suất quạt đạt 92,8% công suất có ích. Coi hệ số công suất trong mạch luôn =1. Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở:
A.giảm đi [tex]10\Omega[/tex]
B.tăng thêm [tex]10\Omega[/tex]
C.tăng thêm [tex]12\Omega[/tex]
D.giảm đi [tex]12\Omega[/tex]

 Cám ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập công suất mạch điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:00:49 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2016
Trong một giờ thực hành, một học sinh được yêu cầu lặp một mạch điện, trên 180V-120W và quạt phải hoạt động bình thường, đặt vào điện áp xoay chiều có hiệu dụng 220V. Học sinh này chỉ được sử dụng 1 biến trở nối tiếp với quạt. Ban đầu học sinh này đặt giá trị biến trở là [tex]70\Omega[/tex], đo thấy cường độ dòng điện trong mạch là 0,75A nhận thấy rằng công suất quạt đạt 92,8% công suất có ích. Coi hệ số công suất trong mạch luôn =1. Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở:
A.giảm đi [tex]10\Omega[/tex]
B.tăng thêm [tex]10\Omega[/tex]
C.tăng thêm [tex]12\Omega[/tex]
D.giảm đi [tex]12\Omega[/tex]

 Cám ơn.

Bài toán ra sai !