Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: jennychan58a trong 08:22:52 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24205Tiêu đề: Bài tập sóng cơ học
Gửi bởi: jennychan58a trong 08:22:52 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2016
 ??? Cho một nguồn âm điểm phát âm thanh đẳng hướng ra không gian với công suất phát âm không đổi. Tại một điểm trong không gian cách nguồn 52m người ta đo được mức cường độ ấm là 24dB. coi môi trường không hấp thụ âm. Khoảng cách xa nhất từ vị trí mà tai người vẫn còn có thể nghe được âm thanh do nguồn phát ra tới địa điểm trí đặt nguồn xấp xỉ bằng bao nhiêu???
A. 927m
B. 824m
C.12965m
D. 1097,4m


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ học
Gửi bởi: huongduongqn trong 08:54:04 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2016
??? Cho một nguồn âm điểm phát âm thanh đẳng hướng ra không gian với công suất phát âm không đổi. Tại một điểm trong không gian cách nguồn 52m người ta đo được mức cường độ ấm là 24dB. coi môi trường không hấp thụ âm. Khoảng cách xa nhất từ vị trí mà tai người vẫn còn có thể nghe được âm thanh do nguồn phát ra tới địa điểm trí đặt nguồn xấp xỉ bằng bao nhiêu???
A. 927m
B. 824m
C.12965m
D. 1097,4m

tai người có thể nghe thấy âm có mức cường độ từ 0dB đến 130dB.
nơi xa nhất mà người này có thể nghe thấy có mức cường độ âm là 0dN.
ta có
[tex]L_A - L_B = 2lg\frac{r_B}{r_A} \Rightarrow r_B = 824m[/tex]